گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:مقایسه هارد معمولی 5400rpm و 7200rpm و SDD - 04:36

گروه طراحی وب سایت:مقایسه هارد معمولی 5400rpm و 7200rpm و SDD

مدت زمان فیلم : 04:36