گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:لکا (Leka)، ربات هوشمند برای بازی و آموزش کودکان اوتیسم - 03:00

گروه طراحی وب سایت:لکا (Leka)، ربات هوشمند برای بازی و آموزش کودکان اوتیسم

مدت زمان فیلم : 03:00