گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:تشخیص اشارات دست با استفاده از تراشه شبیه به مغز انسان - 0:23

گروه طراحی وب سایت:تشخیص اشارات دست با استفاده از تراشه شبیه به مغز انسان

مدت زمان فیلم : 0:23