گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:دوربین RX100 Mark V سونی با 315 نقطه فوکوس تشخیص فاز - 06:26

گروه طراحی وب سایت:دوربین RX100 Mark V سونی با 315 نقطه فوکوس تشخیص فاز

مدت زمان فیلم : 06:26