گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:احتمال کشف سیگنال های فرازمینی / نمایشگر OLED در آیفون۸ - 09:15

گروه طراحی وب سایت:احتمال کشف سیگنال های فرازمینی / نمایشگر OLED در آیفون۸

مدت زمان فیلم : 09:15