گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:رونمایی چین از ربات های انسان نما در نمایشگاه رباتیک - 01:07

گروه طراحی وب سایت:رونمایی چین از ربات های انسان نما در نمایشگاه رباتیک

مدت زمان فیلم : 01:07