گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:سامسونگ برای حفظ مشتریانش بعد از بحران نوت ۷ چه می کند؟ - 01:22

گروه طراحی وب سایت:سامسونگ برای حفظ مشتریانش بعد از بحران نوت ۷ چه می کند؟

مدت زمان فیلم : 01:22