گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:ساخت بزرگترین دستگاه گیوتین برش ورق های فولادی - 02:37

گروه طراحی وب سایت:ساخت بزرگترین دستگاه گیوتین برش  ورق های فولادی

مدت زمان فیلم : 02:37