گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:ضرر سنگین سامسونگ بدلیل نقص مدلهای گلکسی نوت ۷ - 0:45

گروه طراحی وب سایت:ضرر سنگین سامسونگ بدلیل نقص مدلهای گلکسی نوت ۷

مدت زمان فیلم : 0:45