گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

یک کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به مواضع اخیر دولت آنکارا در قبال تهران تصریح کرد که این مواضع به دلیل شکست پروژه تروریستی ترکیه در سوریه و شکست داعش در شهر کوبانی است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت: