گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

نشریه فارین پالیسی گزارش داده است که آمریکا به دنبال آن است که با به کارگیری 1000 مربی نظامی از کشورهای عضو پیمان ناتو، نیروهای ارتش عراق را تحت آموزش قرار دهد.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت: