گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

خرید پایان‌نامه تنها مختص رشته‌های علوم انسانی نمی‌شود و هستند دانشجویانی که برای گرفتن مدرک پزشکی عمومی خود مبلغ ناچیز 1.5 میلیون تومان بابت خرید پایان‌نامه پرداخت می‌کنند. شاید به همین علت است که به ۵۸ درصد مقالات ایرانی هیچ استنادی نشده است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت: