گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

رئیس‌کل بانک مرکزی در واشنگتن گفت: حتی با وجود تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران ادامه می‌یابد و امسال شاهد رشد اقتصادی ۳ درصد و نرخ تورم ۱۷ درصد خواهیم بود.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت: