گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فرمانده ناجا گفت: بین 10 تا 15 هزار نفر معتاد بی خانمان وجود دارد، مدام می‌گویند که ناجا با آنها برخورد کند، ما هم این معتادان را دستگیر می‌کنیم اما باز رها می‌شوند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت: