گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

«محمدرضا ترکی» استاد دانشگاه و از شاعران کشورمان در واکنش به زیر سوال بردن دوران دفاع مقدس توسط یکی از کارگردانان سینما شعری سروده است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت: