گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

وزیر کشور گفت: رئیس جمهور در شورای امنیت ملی اعلام کرد خط قرمز ما عتبات عالیات است و اگر اتفاقی بیفتد ما بدون محاسبه عقلی وارد می‌شویم تا موضوع عراق به جایی رسید که امروز می‌خواهند با ایران برای حل این موضوع مذاکره کنند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت: