گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

گروه بیـن المللی پاردیـک پایــــدار

حوزه فعالیت:گروه بیـن المللی پاردیـک پایــــدار فعالیـت خود را ابتــدا در زمینـه مهندسـی  و سپـس در زمینـه بازرگانـی آغاز نمود. به موازات فعالیتـهای عمرانی  و مهندسی ، این شرکـت در زمینـه واردات و صادراتِ کالاهای مختلف از جمله کالاهای ساختمانی نیز تلاش گسترده ای داشتـه و برای تامیـن کالاهای منطبـق با فن آوری روز، با قیمت و کیفیتی مناسب از سراسر جهـان تمام کوشش خود را بکـار می بـرد.طراحی سایت و بهینه سازی سایت این شرکت را گروه سایت سازی بر عهده دارد.شرکت پاردیـک پایــــدار

آدرس سایت: