گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی فارسنام سایت : دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی فارس

دانش‌ آموختگان دانشگاه علوم پزشکی فارس ، در نقاط مختلف دنيا و در مراكز علمي و پژوهشي كوچك و برزگ جهان مشغول كار و فعاليت هستند.

و طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت بر عهده گروه سایت سازی می باشد.  

نام دامنه :