گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت مرکز تحقیقاتی هواپیماهای بدون سرنشین

مرکز تحقیقاتی هواپیماهای بدون سرنشین

حوزه فعالیت: سایت  "http://www.uavc.army "  با هدف بسط و گسترش علوم وفنون  پرواز هواپیماهای بدونسرنشین  و اشاعه دانش چگونگی هدایت پرنده های کنترل شونده از راه دور در صنعت هوا-فضا ،از خرداد 92 به شکل رسمی آغاز به فعالیت نمود.طراحی سایت و بهینه سازی سایت بر عهده گروه سایت سازی می باشد.

http://www.uavc.army

مرکز تحقیقاتی هواپیماهای بدون سرنشین

نمونه کار های طراحی وب سایت شرکت ها همراه با بهینه سازی