گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت شرکت کاربران صنعت

شرکت: کاربران صنعتشرکت کاربران صنعت

حوزه فعالیت: شرکت کاربران صنعت مهرپیشگام فن آوری خلاء، سامانه های لایه نشانی، پمپ توربومولکولی، سامانه لایه نشانی نانوساختار با روش زاویه مایل چرخان (GLAD) و تفنگ الکترونی در ایران می باشد. شرکت کاربران صنعت مهر، در زمینه تحقیق و محصولات فنآوری خلاء مثل پمپ خلاء، اندازه گیری خلاء، رسوب فیزیکی بخار (PVD) و سامانه های خلاء،که نقش مهمی در تحقیقات علمی، هوا فضا، سلول های خورشیدی، لایه نشانی، روشنایی، تولید نیمه هادی و نانوفنآوری دارند، فعالیت می کند.طراحی سایت و بهینه سازی سایت بر عهده گروه سایت سازی می باشد.

آدرس سایت: http://www.website-projects.ir/1266/fa

نمونه کار های طراحی وب سایت شرکت ها همراه با بهینه سازی