گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت مرکز مطالعات طب سوزنی

مرکز مطالعات طب سوزنی

حوزه فعالیت: موسسه مطالعات علمی نادعلی اسماعیلی در تاریخ 31/5/1370 به شماره 82 به ثبت رسید . که مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نیز دانشگاه مازندران قرار گرفت . یکی از موضوعات مهم آن فعالیت در زمینه های علمی طب سوزنی و سنتی ایران و چین می باشد. و بعنوان اولین مرکز رسمی طب سوزنی در کشور شناخته می شود .

شرکت زورن الکتریک در سال1998 تأسیس شده است.طراحی سایت و بهینه سازی سایت این شرکت را گروه سایت سازی بر عهده دارد.

آدرس سایت: www.acupuncture-iran.com

نمونه کار های طراحی وب سایت شرکت ها همراه با بهینه سازی