گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت مهندسی و بازرگانی ژئوفیزیک

 نام شرکت : خدمات مهندسی و بازرگانی ژئوفیزیک

حوزه فعالیت : شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی ژئوفیزیک در اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی (آبیابی) با روش ژئوالکتریک - مقاومت ویژه -اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک معادن از جمله آهن، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت و باریت و ... با روشهای مختلف ژئوفیزیکی (مقاومت ویژه، قطبش القایی IP، مگنتومتری، گراویمتری، لرزه، ژئورادار، میکروسایزمیک و ...) و ... فعالیت دارد.

نام دامنه : خدمات مهندسی و بازرگانی ژئوفیزیکwww.geophysics.ir

نمونه کار های طراحی وب سایت شرکت ها همراه با بهینه سازی