گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:چین به دنبال روابط نظامی بهتر با ایران است

پایگاه وابسته به مؤسسه دریایی ایالات متحده در تحلیلی در مورد سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران به پکن و رزمایش دریایی مشترک ایران و چین در خلیج فارس، نوشت: چین به دنبال ارتقای روابط نظامی خود با تهران است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)