گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:آخرین مراحل نگارش فیلمنامه «به کودکان شلیک نکنید»‌/ مایلم فیلم در فجر ۳۳ نمایش داده شود

کارگردان فیلم سینمایی «به کودکان شلیک نکنید» درباره آخرین مراحل نگارش فیلمنامه این فیلم گفت: به علت اهمیت موضوع فیلم ترجیح می‌دهم وقت بیشتری برای نگارش فیلمنامه این اثر سپری کنم و دقت نظر بیشتری داشته باشم.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)