گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:وندی شرمن و آغاز مقصرنمایی ایران در صورت عدم حصول توافق جامع

با نظری به سخنان وندی شرمن و یادداشت اخیر دنیس راس، به ‌صراحت می‌توان گفت پروژه مقصرنمایی ایران در صورت عدم حصول توافق جامع، آغاز شده است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)