گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:فوتبالیست‌هایی که کارت معافیتشان غیرقانونی است باید بین یک تا ۵ سال به زندان بروند

معاون حقوقی اتحادیه فوتبال گفت:‌ همانند شهروندان عادی فوتبالیست‌هایی که کارت معافیت غیرقانونی دارند باید ابتدا بین یک تا ۵ سال به زندان بروند و سپس راهی خدمت سربازی شوند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)