گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:احتمال پولی شدن آموزش و پرورش در آینده با واگذاری مدارس دولتی به غیردولتی

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: در خصوص واگذاری مدارس دولتی به مدارس غیردولتی این دغدغه را داریم که در آینده این روند منشأ پولی شدن آموزش و پرورش در همه سطوح شود.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)