گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:مجمع تا دو هفته آینده درباره چگونگی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در جلسه دیروز مجمع فقط کلیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی به تصویب رسید،گفت: موارد مربوط به عزل، نصب، دوره فعالیت و نظارت بر عملکرد رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شنبه دو هفته آینده بررسی می‌شود.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)