گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:اردوغان در کابل؛ از مدال دولت تا «لنگه کفش» رسانه‌

موضع انفعالی دولت ترکیه در قبال تروریست‌های داعش که در "کوبانی" بسیار برجسته‌تر بود، انتقادات بسیاری را در میان مردم و فرهیختگان افغانستان برانگیخته است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)