گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:ایران به اهداف توسعه هزاره برای مبارزه با فقر رسیده است/ یک دهم مردم جهان گرسنه هستند

نماینده سازمان ملل در ایران گفت: ایران به اهداف توسعه هزاره برای مبارزه با گرسنگی رسیده است و این به دلیل بهره‌مندی از تأمین اجتماعی فراگیر و مواد غذایی و همچنین رشد اقتصادی است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)