گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:عنوان حقوق بشر نقش جاده صاف‌کنی برای غرب دارد/ شعارهای داعش شعارهای موساد است/نباید روی خوشی به تمدید نشان دهیم

معاون بین‌الملل قوه قضاییه در برنامه دیروز، امروز، فردا تصریح کرد: عنوان حقوق بشر پرچمی جهت جاده صاف‌کردن برای غرب است. چالش ما هم با حقوق بشری که غرب ترویج می‌کند هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)