گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:مخالف‌خوان‌ها می‌خواهند در دفاع ‌مقدس انحراف ایجاد کنند

راوی کتاب «دا» گفت: متأسفانه یک مسائلی توی این ادبیات و بعد از جنگ به وجود آمد که یک چیزهایی را برجسته کردند که واقعیت نداشت و چیزهایی را که واقعیت داشت را متأسفانه نادیده گرفتند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)