گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:۴۸۰۰ میلیارد تومان از صرفه‌جویی یارانه‌ها به بخش سلامت رفت/ حضور ۲۴ ساعته پزشک متخصص در بیمارستان‌ها

رئیس جمهوری گفت: ۴۸۰۰ میلیارد تومان از صرفه‌جویی یارانه‌ها به بخش سلامت رفته است. در بسیاری از بخش‌ها از جمله هزینه‌های درمانی مردم و قیمت دارو، تحولات بزرگی صورت گرفته است. پزشکان متخصص نیز اکنون ۲۴ ساعته در بیمارستان‌های دولتی حضور دارند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)