گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:تشکیل انجمن واردکنندگان خودرو/ اسامی رئیس و دبیرکل

واردکنندگان اصلی خودرو در کشور عصر روز یکشنبه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، انجمن ملی واردکنندگان خودرو را تشکیل داده و فرهاد احتشام‌زاده را به عنوان رئیس و فرهاد مشهدی‌محمدی را به عنوان دبیرکل انجمن واردکنندگان خودرو انتخاب کردند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)