گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:پایان‌نامه‌های یک و نیم میلیون تومانی علوم پزشکی/ ۵۸ درصد مقالات پزشکی ایران بدون استناد

خرید پایان‌نامه تنها مختص رشته‌های علوم انسانی نمی‌شود و هستند دانشجویانی که برای گرفتن مدرک پزشکی عمومی خود مبلغ ناچیز 1.5 میلیون تومان بابت خرید پایان‌نامه پرداخت می‌کنند. شاید به همین علت است که به ۵۸ درصد مقالات ایرانی هیچ استنادی نشده است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)