گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:وزارت خارجه برای حفظ پرستیژ سیاسی خیلی مواقع حاضر به لغو روادید یک‌طرفه نیست

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره سرنوشت طرح لغو روادید با کشورها به منظور توسعه گردشگری ایران گفت: وزارت خارجه به عنوان متولی اصلی این موضوع، معتقد است ما برای حفظ پرستیژ سیاسی‌مان خیلی مواقع شاید مصلحت نباشد که یک‌طرفه لغو روادید کنیم.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)