گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:اعلام نیاز تجهیزات پزشکی بیمارستانها در طرح تحول سلامت/تغییر وضعیت ۶ بیمارستان درمانی به آموزشی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: وزارت بهداشت اعتبارات بالایی برای خرید تجهیزات پزشکی در نظر گرفته است. دانشگاه اعلام نیاز کرده‌ است و هم‌اکنون درگیر خرید کلان این تجهیزات هستیم.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)