گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:جلسه فوق العاده با دولت و مجلس درباره نحوه انتخاب شهرداران/کوتاه نخواهیم آمد

رئیس شورای عالی استان‌ها از برگزاری جلسه فوق العاده با دولت و مجلس در خصوص طرح و لایحه انتخاب شهردار توسط هئیت حل اختلاف و مردم خبر داد و گفت: شوراها برای جلوگیری از تصویب آن تلاش خواهند کرد و در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)