گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:اعتراض خانواده گروگان‌های غربی قربانی داعش به سیاست دوگانه لندن و واشنگتن

آزادی یک گروگان انگلیسی ازدست تندروها در لیبی که در پس پرداخت باج صورت گرفت، از سیاست دوگانه لندن در مواجهه با گروگان‌گیری پرده برداشته و دولت این کشور را با پرسش‌های بسیار مواجه ساخته است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)