گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:اطلاع‌رسانی‌ لازم درباره فسادهای اقتصادی را در دوره وزارتم انجام دادم

وزیر سابق اطلاعات درباره فساد 7 هزار میلیاردی، گفت: آن زمان ما نهاد امنیتی بودیم و تمامی کار‌هایمان را به صورت پنهانی انجام می‌دادیم به همین منظور اطلاع‌رسانی‌های لازم را در رابطه با فسادهای اقتصادی انجام داده‌ایم.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)