گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:طرح و لایحه انتخاب شهردار توسط مردم ریشه شوراها را خواهد زد

رئیس شورای عالی استان‌ها با مخالفت مجدد طرح و لایحه انتخاب شهردار توسط مردم و 3 نماینده شورای حل اختلاف گفت: طرح و لایحه انتخاب شهردار توسط مردم ریشه شوراها را خواهد زد.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)