گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:بین 10 تا 15 هزار نفر معتاد بی خانمان وجود دارد/در دو سال قبل رشد ۲۲ درصدی سرقت را داشتیم

فرمانده ناجا گفت: بین 10 تا 15 هزار نفر معتاد بی خانمان وجود دارد، مدام می‌گویند که ناجا با آنها برخورد کند، ما هم این معتادان را دستگیر می‌کنیم اما باز رها می‌شوند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)