گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:انتشار گزارش ۲۰۰ صفحه‌‌ای اندیشکده آمریکایی درباره توان دفاعی ایران

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا در گزارشی تفصیلی به قلم «آنتونی کردزمن» به بررسی برنامه موشکی ایران پرداخته و تلاش کرده است مطرح شدن این مسئله در مذاکرات هسته‌ای را توجیه کرده و در عین حال همسایگان ایران را به ارتقای توان موشکی ترغیب کند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)