گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:پیشنهادات متعدد ایران در مذاکرات با ۱+۵/ نوبت طرف مقابل است که اراده خود را برای رسیدن به توافق نشان دهد

وزیر خارجه با بیان اینکه مذاکرات به مرحله حساسی رسیده و ایران پیشنهادات متعددی را ارائه کرده، گفت: اکنون نوبت طرف مقابل است که اراده خود را برای رسیدن به توافق نشان دهد و متأسفانه تاکنون زیاده‌خواهی‌ها در برخی اعضای طرف مقابل مانع رسیدن به توافق بوده است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)