گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:تلاش جهادی جوهر حرکت ناجاست/ کارآمدی یعنی قدرت پاسخگویی به مطالبات مردم

فرمانده نیروی انتظامی گفت: تلاش جهادی یک شعار برای یک سال نیست بلکه جوهر حرکت ناجاست و کارآمدی نیز به جهت پاسخگویی به مطالبات مردم است تاحدی که مردم ناجا را به عنوان تکیه‌گاه امن و پشتیبان خود بدانند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)