گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:پیشنهاد سهامداران عمده پتروشیمی‌ برای تعیین فرمول نرخ خوراک/ توافق روی ۶ مشخصه مهم

سهامداران عمده پتروشیمی در جلسه‌ای با مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه درباره مشخصه‌های فرمول بلندمدت نرخ خوراک گاز پتروشیمی توافق کردند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)