گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:بررسی قانون احزاب با حضور نمایندگان احزاب سیاسی در کمیسیون شوراها

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اصلاح قانون احزاب گفت: برای اولین بار نمایندگانی از احزاب مختلف و با گرایش‌های سیاسی متفاوت به کمیسیون دعوت و نظرات آنها در مورد قانون احزاب جهت اصلاح اخذ و بررسی شد.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)