گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت در دانشگاه پیام ‌نور/ کاهش ظرفیت برای ارائه آموزش کیفی

سرپرست دانشگاه پیام نور با اشاره به برنامه‌ریزی این دانشگاه برای ارتقای کیفیت گفت: در مقاطع تحصیلات تکمیلی ظرفیت را کاهش دادیم تا خدمات آموزشی کیفی‌تری را ارائه کنیم.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)