گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:علوم انسانی بومی تولید شده اما نیازمند تجدید حیات است/ کتب متخصصان غربی را کورکورانه مطالعه نکنیم

چهره ماندگار فلسفه ایران درباره ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی گفت: بنده معتقد به علوم بومی هستم، ما آن را در اختیار داریم ولی جدید نشده‌اند. باید این را هم تأیید کنم که ورود علوم انسانی غربی در این سال‌ها بدون قصد و غرض نبوده است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)