گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:نیروهای مسلح قادر به انهدام هر تهدیدی در خشکی و دریا با بُرد و دقت بالا هستند

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح ما قادر هستند با موشک‌های ساخت صنایع دفاعی کشور، هر نقطه‌ای را در خشکی و دریا با برد و دقت بالا منهدم کنند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)